Celostne grafične podobe
Akvo, d.o.o. (izdelava vizualne identitete podjetja)
Globalservis, d.o.o. (izdelava vizualne identitete podjetja)
Ekokmetija Habjan (izdelava vizualne identitete ekokmetije)
Oddelek za romanske jezike in književnost, Filozofska fakulteta (soavtor projekta izdelave vizualne identitete oddelka in priprave prilagoditev; mentor: prof. Boštjan Botas Kenda; avtorji: Jure Ahtik, Davorin Babič, Barbara Blaznik, Iva Molek, Maja Petek, Lučka Pustoslemšek, Jernej Šilc, Sonja Urh, Andreja Žolger)
Tehovnik, d.o.o. (prenova vizualne identitete in priprava prilagoditev)
Športno društvo Laško (umestitev maskote v novo vizualno identiteto)
Črkovna vrsta Quarter pie​​​​​​​
Avtor Jure Ahtik, mentorica prof. dr. Klementina Možina.
Koledar – Dodekaeder
Koledar temelji na dodekaedru, geometrijskemu telesu z 12 ploskvami. Zasnova daje možnost ločena izpostavitve vsakega meseca, obarvanost posameznih ploskev pa leto loči na letne čase. Izdelava je potekala s pomočjo načrtovanja izdelka v programskem okolju Engview Package Designer.
Črkovna vrsta Touristica​​​​​​​
Avtor Jure Ahtik, mentor izr. prof. dr. Domen Fras.
Mentor
Vodja projektov in mentor: Jure Ahtik
Nosilec predmeta: prof. Darko Slavec
Avtorji filmskih plakatov, po vrsti: Matjaž Muhič, Robert Zupančič, Matjaž Muhič, Petra Bregar, Daša Hrvacki, Urška Bartol, Manca Jereb, Peter Kuntarič, Nina Rojc, Mojca Plot, Maja Rigler, Anja Saje.