Umetniška ekspresija raziskovalnega dela, opravljenega med magistrsko raziskavo. Uporabite anaglifna očala, zaprite eno in drugo oko in morda boste presenečeni.
Arstistic expresions of research work done for my master thesis. Using anaglyph glasses and closing one eye and the other when looking at these images may surprise you.