To zbirko fotografij sem vzpostavil na začetku doktorske raziskave. Sestavljena je iz 30 avtorskih fotografij, ki so bile izbrane na podlagi svoje barvne in vizualne pestrosti. Med drugim sem zbirko uporabil tudi za meritve očesnih premikov.
This photo database was established at the beginning of my PhD research. It consists of 30 photos that were chosen based on their detail and colour complexity. Among other things I used it for eyetracking analysis as well.