Romanje, meditacija, sreča. Fuji-san.
Pilgrimage, meditation, happiness. Fuji-san.