Jure Ahtik, rojen leta 1982 v Celju, sem po zaključeni osnovni šoli kot Zoisov štipendist obiskoval Gimnazijo Celje-Center. Po opravljeni splošni maturi sem se leta 2001 vpisal na študij grafične tehnike na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem leta 2005 diplomiral, leta 2011 magistriral in leta 2017 doktoriral. V letu 2011 sem prejel nagrado za najboljšega podiplomskega študenta na fakulteti in fakultetno Prešernovo nagrado. Takoj po diplomi sem se na fakulteti tudi zaposlil, najprej kot tehniški sodelavec, za tem kot asistent, od leta 2018 pa delujem na delovnem mestu visokošolskega učitelja za področje informacijskih in grafičnih tehnologij. Pred tem in tudi kasneje, sem delovne izkušnje nabiral tudi na trgu (študentsko delo in samostojni projekti), kjer sem deloval na področju fotografije, izdelave spletnih strani, priprave za tisk in grafičnega oblikovanja. Znanja pridobivam z udeležbami na dodatnih izobraževanjih, kot npr. pridobitev EngView System advanced level certifikata (2006), udeležba na Šoli kritike fotografije (2013), udeležba na izobraževanju Kino-katedra za pedagoge (2015–2019) ... Od leta 2007 aktivno sodelujem pri znanstveno raziskovalnih projektih. Leta 2018 sem vodil projekt v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja pri katerem smo s pratnerskim podjetjem digiGRAL razvili načine za promocijo slovenskega filma. V letu 2015 smo za projekt prenove spletnih strani Naravoslovnotehniške fakultete, ki sva ga vodila z Blažem Ratom, prejeli nagrado Netko. Bil sem član organizacijskih odborov večih mednarodnih konferenc. Sem avtor in soavtor 9 izvirnih znanstvenih člankov, 15 prispevkov na znanstvenih konferencah, soavtor prispevkov v 2 znanstvenih monografijah. Kot avtor sem sodeloval pri 9 razstavah, najobsežnejši del osebne bibliografije pa obsega fotografsko ustvarjanje. Od leta 2017 aktivno sodelujem v Komisiji za obštudijske dejavnosti Univerze v Ljubljani. Leta 2018 sem bil izvoljen v naziv docenta za področje informacijskih in grafičnih tehnologij.
Pedagoško, raziskovalno in umetniško delujem na področju fotografije, grafičnega oblikovanja in oglaševanja. Jedro delovanja so aplikativne rešitve, ki jih s sodelavci in študenti prenašamo v prakso. Sodelovanje raziskovalnega okolja z gospodarstvom je po mojem mnenju ključno za uspešen razvoj študentov in okolja, zato temu področju namenjam največ pozornosti. 
Razmišljanja o svojem raziskovalnem delu sem v letu 2017 povzel v intervjuju za Metino listo.

Študenti o mojem pedagoškem delu (vir Študentske ankete 2015–2018):
Predstavitvene tehnike 1b: "Najboljši asistent. Ima ogromno znanja, vzpodbudi zanimanje za fotografijo. Delo z njim je, kot da bi bil doma in počel svoje najljubše stvari. Res je CAR. Takšni asistenti bi morali biti vsi na tem faksu pa bi bilo več študentov srečnih."
Fotografija 2: "Super izvedba vaj. Tako za novince, kot tudi za tiste s fotografskim predznanjem. Vedno pripravljen pomagati, njegova razlaga je odlična. Eden najboljših asistentov, meni osebno."
Fotografija 2: "Ve kaj dela. Ima znanje, ki ga pričakuješ od zaposlenega na fakulteti. Pripravljen je pomagati in pri tem NE deluje, kot da mu je vse odveč." 
Fotografija 2: "Spodbuja k razmišljanju, lastni interpretaciji in ustvarjanju, obdela se veliko različnih aspektov fotografije."
Likovne analize grafičnih izdelkov 2: "Jure je super, nimam pripomb, res dobro pripravljen, zna pojasniti zadeve, nepričakovana vprašanja ga skoraj nikoli ne presenetijo in ima vedno odgovor na njih. Če pa slučajno v danem momentu ne ve, se do naslednjič pripravi oz. ti potem kmalu odogovri na email. Res, še več takih."
Likovne analize grafičnih izdelkov 2: "Pozna se sveža in mlada energija, ki jo oddaja asist. Ahtik, super! Ko pove svoje mnenje, ga tudi obrazloži. Iskrica v očeh! Nasmejan, ampak hkrati tudi pove, če je kej narobe, nič ne olepšuje... preveč." 
Umetniška fotografija: "Strokoven pri svojem delu, ima spoštljiv odnos do študentov in jih zna spodbuditi k kritičnemu razmišljanju. Dobro usmerja in pove kaj popraviti in kaj je dobro opravljeno." 
Temelji fotografije: "Obvlada svoje delo. Ne glede na predznanje fotografije se potrudi, da te navduši nad projektom. Zelo organizirano razporedil snov in potek vaj. Na konzultacijah podal konstruktivne kritike in pomagal pri napredku."
Medijske vizualizacije: "Pohvale asistentu Ahtiku za njegovo doslednost, drugačen pristop pri izvedbi samih predavanj in vaj, korektnosti ter predvsem za primerne konstruktivne kritike našega dela. Poudarila bi tudi to, da je profesor bil vedno na voljo nam študentom, ko smo se znašli v “slepi ulici” in nam z veseljem priskočil na pomoč. Velik + za inovativen in zanimiv pristop pri predavanjih."
Medijske vizualizacije: "Odličen asistent, odlično pripravil semester, študentom omogočil izjemno izkušnjo - sodelovanje z dejanskimi naročniki."
Medijske vizualizacije: "Odločno podaja navodila, spremlja delo študentov, spodbuja h kritičnem razmišljanju in sprotnemu delu."