Modne publikacije
Kulturni in družbeni vidiki razvoja modne fotografije v slovenskem prostoru | soavtor prispevka v znanstveni monografiji
BIDOVEC, Katja, AHTIK, Jure, PUŠNIK, Maruša. Kulturni in družbeni vidiki razvoja modne fotografije v slovenskem prostoru. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), FAJT, Elena (ur.).
Moda in kultura oblačenja. 1. izd. Maribor: Aristej. 2014, str. 185-204, fotogr.
The use of orthophoto images for the determination of clothing colours | soavtor prispevka na znanstveni konferenci
STAREŠINIČ, Marica, AHTIK, Jure, UČAKAR, Andrej, JAVORŠEK, Dejana. The use of orthophoto images for the determination of clothing colours. V: SIMONČIČ, Barbara (ur.), TOMŠIČ, Brigita (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Proceedings, 16th World Textile Conference AUTEX 2016, 8-10 June 2016, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design. 2016, 7 str., ilustr.
Oko, srce, drevo | avtor fotografij v katalogu razstave
MARINKO, Andra (urednik), SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera (urednik), GODLER, Marjeta (urednik). [Oko, srce, drevo] : sodobna idrijska čipka = [Eye, heart, tree] : contemporary Idrija lace. Ljubljana; Idrija: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2013. 175 str., ilustr.
Modna fotografija